יחידת הנוער נותנת מענה לכלל בני הנוער במועצה והינה הגורם המרכזי המתכלל ומרכז את הפעילות החינוכית הבלתי פורמאלית לבני הנוער במועצה.
היחידה פועלת לקידום מנהיגות הנוער ומעורבותו בחיי הקהילה.

 

חזון מחלקת הנוער

בני הנוער במועצה יקחו חלק בפעילויות החינוכיות-ערכיות מטעם יחידת הנוער ובכך יחושו מועצמים, שייכים, פעילים ומעורבים בחיי הקהילה והעיר. 

 

תפיסה חינוכית

● כל בני הנוער במועצה צריכים לקחת חלק בפעילות יחידת הנוער
   ללא הבדלי דת, גזע, מין ומגדר.

● פעילות יחידת הנוער נבנית בהתבססות על צרכי הנוער, המועצה והקהילה.

 

מטרות-על של מחלקת הנוער

● יצירת רצף חינוכי באמצעות שיתופי פעולה בין מחלקת הנוער לבין
   בתי הספר, תנועות הנוער, והמערכים הקהילתיים הקיימים במועצה.

● מתן הזדמנות שווה לכלל בני הנוער.

● עידוד בני הנוער למעורבות בקהילה.

● טיפוח ועידוד מנהיגות נוער.

● הטמעת נושא ההתנדבות כערך מוביל בקרב בני הנוער.

● חיזוק הנכונות והמוכנות לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות לאומי.

● הרחבת מסגרות לתרבות הפנאי של הנוער.

אינסטגרם

פייסבוק

 

 

 

 

img