לוח אירועי המתנ"ס

לחודש הקודם
אוקטובר 2022
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
25
26
27
28
29
30
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

אישה השראה - 2022

טל שוורץ -מנהל מחלקת ספורט
חני הקר/ וורד ניסים-מזכירת המרכז הקהילתי
יניב ערוסי-מנהל לוגיסטיקה ורכש - -מנהל אחזקה מרכז קהילתי ואולם ספורט
הילה כפיר בן יאיר-רכזת משאבי אנוש, גביה ורכש
איריס קפלן-מנהלת המרכז הקהילתי
ליאורה ציון-מנהלת תחום הצהרונים
דליה גולדובסקי-מנהלת חשבונות
דנה איצקוביץ-מנהלת יחידת הנוער
קרן פורטנוי-מנהלת תרבות וקהילה

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

קייטנות

קייטנה מועדים רישום
- מחזור ב' גיל 4
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחזור ב' גיל 4
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחזור ב' גיל 5
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחזור ב' גיל 5
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחזור ב' גיל 6
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחזור ב' גיל 6
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחזור ב' כיתה א'
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחזור ב' כיתה א'
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחזור ב' כיתה ב'
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחזור ב' כיתה ב'
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחזור ב' כיתה ג'
25/07/21
12/08/21
לרישום
- מחזור ב' כיתה ג'
25/07/21
12/08/21
לרישום
- קיטנה כתה ב רמבם צהר
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנה נחניאלי צהריים
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת גן חט"צ
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת דוכיפת
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת דרור
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת זמיר
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת ננחליאלי
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת סנונית
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת עפרוני
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת פשוש
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת צופית
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת רמבם א
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת רמבם ב
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת רמבם ג
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת רמבם ד
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת רמבם ה
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת רמבם ו
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת רמבם כתה מותאמ
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת שדות א
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת שדות ב
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת שדות ג
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת שדות ד
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת שדות ה
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת שדות ו
01/07/21
22/07/21
סגור
- קיטנת שחף
01/07/21
22/07/21
סגור
- קייטנה זמיר צהריים
01/07/21
22/07/21
סגור
- קייטנה דרור צהריים
01/07/21
22/07/21
סגור
- קייטנה חט"צ צהריים
01/07/21
22/07/21
סגור
- קייטנה כתה א רמבם צה
01/07/21
22/07/21
סגור
- קייטנה כתה א שדות צה
01/07/21
22/07/21
סגור
- קייטנה כתה ב שדות צה
01/07/21
22/07/21
סגור
- קייטנה סנונית צהריים
01/07/21
22/07/21
סגור
- קייטנה עפרוני צהריים
01/07/21
22/07/21
סגור
- קייטנה פשוש צהריים
01/07/21
22/07/21
סגור
- קייטנה צופית צהריים
01/07/21
22/07/21
סגור
- קייטנה שחף צהריים
01/07/21
22/07/21
סגור
מחזור ב' גיל 4 מלא -
25/07/21
12/08/21
לרישום
מחזור ב' גיל 5 מלא -
25/07/21
12/08/21
לרישום
מחזור ב' גיל 6 מלא -
25/07/21
12/08/21
לרישום
מחזור ב' כיתה א' מלא -
25/07/21
12/08/21
לרישום
מחזור ב' כיתה ב' מלא -
25/07/21
12/08/21
לרישום
מחזור ב' כיתה ג מלא -
25/07/21
12/08/21
לרישום
ק.רמבם בשדות בקר
03/07/22
21/07/22
סגור
ק.רמבם בשדות צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת דרור בוקר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת דרור צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת זמיר בוקר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת זמיר צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת חוחית בוקר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת חוחית צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת חט"צ בוקר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת חט"צ צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת נחניאלי בוקר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת נחניאלי צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת סנונית בוקר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת סנונית צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת עפרוני בוקר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת עפרוני צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - גן דוכיפת
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - גן דרור
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - גן זמיר
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - גן חוחית
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - גן חט"צ
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - גן נחניאלי
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - גן סנונית
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - גן עפרוני
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - גן פשוש
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - גן צופית
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - גן שחף
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - רמב"ם א'
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - רמב"ם ב'
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - שדות א'
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פסח - ק.פסח - שדות ב'
07/04/22
13/04/22
סגור
קיטנת פשוש בוקר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת פשוש צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת צופית בוקר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת צופית צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת שדות בוקר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת שדות צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת שחף בוקר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת שחף צהרים
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת חוויה כיף ותוכן 2022 - מסיים ט.חובה יום מלא
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת חוויה כיף ותוכן 2022 - מסיימי חובה יום מלא
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת חוויה כיף ותוכן 2022 - מסיימי גן חובה בוקר
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת חוויה כיף ותוכן 2022 - מסיימי טרום חובה בקר
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת חוויה כיף ותוכן 2022 - מסיימי כיתה א' בוקר
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת חוויה כיף ותוכן 2022 - מסיימי כיתה ב' בוקר
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת חוויה כיף ותוכן 2022 - מסיימי כתה א יום מלא
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת חוויה כיף ותוכן 2022 - מסיימי כתה ב יום מלא
24/07/22
11/08/22
סגור
קייטנת חוויה כיף ותוכן 2022 - מסיימי כתה ג יום מלא
24/07/22
11/08/22
סגור
WhatsApp chat