לוח אירועי המתנ"ס

לחודש הקודם
פברואר
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

אישה השראה - 2022

טל שוורץ -מנהל מחלקת ספורט
חני הקר/ וורד ניסים-מזכירת המרכז הקהילתי
יניב ערוסי-מנהל לוגיסטיקה ורכש - -מנהל אחזקה מרכז קהילתי ואולם ספורט
הילה כפיר בן יאיר-רכזת משאבי אנוש, גביה ורכש
אלון יעקב-מנהל המרכז הקהילתי
ליאורה ציון-מנהלת תחום הצהרונים
דליה גולדובסקי-מנהלת חשבונות
דנה איצקוביץ-מנהלת יחידת הנוער
קרן פורטנוי-מנהלת תרבות וקהילה

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

טפסים

תקנון והצהרת בריאות תשפ"ב 2021-2022

הנחיות למילוי הטופס:

לוח זמנים לשנת תשפ"ב 2021-2022

 

1/9/2021 או 1/10/2021

תחילת שנת הפעילות תשפ"ב

 28.11-6.12.2021

חג חנוכה-פעילות כרגיל

 17.3.2022

חג פורים-פעילות כרגיל

15-22.4.2022

חג פסח וחוה"מ פסח-אין פעילות

 27.4.2022

ערב יום השואה-פעילות עד 19:00

 28.4.2022

יום השואה-פעילות כרגיל

 3.5.2022

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל- פעילות עד השעה 18:00

 4.5.2022

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-אין פעילות

 5.5.2022

יום העצמאות-אין פעילות

 19.5.2022

ל"ג בעומר- פעילות כרגיל

 5.6.2022

חג שבועות- אין פעילות

 

 

* יתכנו שינויים וט.ל.ח

 

הצהרת בריאות


1. אני מאשר שלבני/בתי אין מגבלה רפואית, גופנית או אחרת המונעת ממנו/ה להשתתף בחוג זה באופן סדיר.
2. אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי במצב בריאותו של בני/בתי
3. החברה רשאית לפרסם מעת לעת הנחיות ספציפיות לכל פעילות והחתומים על מסמך זה מתחייבים לפעול לפיהם.- אני מאשר/ת תקנון זה
- אני מאשר/ת את הצהרת הבריאות

ולראיה באתי על החתום:
חתמו כאן

התקנון

תקנון רישום לשנת פעילות תשפ"ב 2021-2022ברוכים הבאים לפעילויות שעות הפנאי של החברה למוסדות חינוך ותרבות בית דגן בע"מ (חל"צ)(להלן:"החברה").
לקראת פתיחת שנת הפעילות תשפ"ב, אנו שמחים להביא בפניכם את התקנון ונהלי ההרשמה.
כבכל שנה, מוצע לכם מגוון רחב של חוגים, סדנאות ופעילויות לכל הגילאים, על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות מפעילויות הפנאי העשירות בעיר.
א. כללי
1. שנת הפעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי ובמרכזים הקהילתיים תחל בתאריך 1.9.2021 או 1.10.2021 ותסתיים בתאריך 30.6.2022 / 31.7.2022 בהתאם לתחום הפעילות.
2. על המשתתף לעקוב אחר שעות הפעילות המופיעות באתר רישום חוגים ובהודעות על שינויים שהחברה רשאית לפרסם במסרונים (SMS) / וואטסאפ, בדואר אלקטרוני ובהודעות טלפוניות כפי שימסרו לה על ידי המשתתף.

ב. פתיחת וסגירת חוגים/ פעילויות
1. פתיחת חוג מותנת במספר מינימום של נרשמים לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים ורשאית לא להתחיל, לדחות או להפסיק לימודים במסגרת יחידנית או בקבוצה גם מסיבות אחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2. החברה רשאית לשנות שעות ומיקום פעילות במהלך השנה לפי שיקול דעתה. הודעה על השינוי תועבר לכל משתתף באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסר בעת הרישום. במקרה של שינוי במועד הפעילות כאמור, רשאי המשתתף לבטל ההתקשרות וזאת בכפוף למסירת הודעת ביטול בכתב שתתקבל בחברה עד 14 ימים מיום הודעתה על השינוי.
3. במקרה של סגירת חוג על ידי החברה, מכל סיבה שהיא, יוחזר למשתתף דמי השתתפות יחסיים שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.

ג. אופן ההרשמה והסדר תשלום
1. אופן ההרשמה למגוון החוגים, סדנאות והפעילויות, תתאפשר במספר אפשרויות:
• באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו:www.mbd.org.il (להלן: "אתר רישום החוגים").
• באמצעות שירות פרונטלי במרכז הקהילתי בית דגן
2. התשלום יבוצע מראש עבור כל שנת הפעילות, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי ו/או המחאות דחויות. התשלום הינו חודשי, ויבוצע עד 10 לחודש קלנדרי.
החברה רשאית להתיר השתתפות בשיעור ניסיון אחד בלבד,(למעט בבית ספר למוזיקה). התשלום עבור שיעור ניסיון ייכלל בעת הרישום. תאריך תחילת מועד הרישום, לרבות התשלום, ייחשב החל ממועד שיעור הניסיון הראשון ועל פי דיווח הנוכחות שיימסר לחברה על ידי מדריך החוג.
3. על המשתתף, יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים, עקב החזרת המחאה ו/או חיוב מכל סיבה שהיא וכן דמי טיפול בסך 15 ₪.
4. מחירי החוגים משוקללים וכוללים חישוב בגין ימי חופשה ומועדים( מצורפים ימי החופשה). מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים כלשהם בגין ימי חופשה ומועדים. בימי שבתון לא יוחזר שיעור ו/או יינתן החזר תשלום.

ד. נהלי ביטול השתתפות והחזר בגין שיעורים שבוטלו
1. בקשה להפסקת פעילות, תוגש עד ה- 30 לחודש. הגשת הבקשה תתאפשר באמצעות שירות פרונטלי וטלפוני.
2. ביטול השתתפות בחוגים יתאפשר עד לתאריך 31.3.2022, לאחר תאריך זה לא יתאפשר לבטל חוג/ פעילות.
3. לא יתאפשרו ביטולים ו/או החזר כספים רטרואקטיבית.
4. ביטול השתתפות ו/או אי השתתפות בחוג מחייב בתשלום מלא של אותו חודש והמשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף החודש.
5. הקפאת פעילות - לא תתאפשר הקפאה של חוג למעט מקרים חריגים (כגון מחלה ממושכת, אבל וכד') בהם יש להציג מסמכים רלוונטיים.
6. ידוע למשתתף כי ככל שלא יעמוד בתשלום מלוא דמי ההשתתפות בפעילות, תהיה החברה רשאית להפסיק את ההשתתפות בפעילות לאחר מתן התראה של 7 ימים, ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכותה לגבות את דמי השתתפות בפעילות.
7. החזר בגין שיעורים שבוטלו:
• שיעור שיבוטל ביוזמת התלמיד מכל סיבה שהיא – לא יוחזר ולא יזוכה בהחזר תשלום.
• שיעור שיבוטל ביוזמת מורה – יוחזר שיעור במועד ו/או מיקום אחר שיתואם על ידי החברה.
• דינם של פעילויות העשרה / מפגשים מוסיקליים / מופעים / בחינות כדין שיעור.
לתשומת ליבכם - פעילויות אלו עשויות להתבצע במועד קיומן של פעילויות אחרות, על פעילויות אלה בהן לא תשתתף לא יינתן זיכוי.

ה. הנחות
הנחות לחוגי ילדים
1: 5% הנחה לחוג שני לאותה משפחה גרעינית
2. 10% הנחה לחוג שלישי לאותה משפחה גרעינית
3. 15% הנחה לחוג רביעי לאותה משפחה גרעינית
- ההנחה הזו תקפה רק לחוגי ילדים ותינתן על החוג הזול ביותר מבניהם. הנחות אלו אינם תקפות למרכז הלמידה ולחדר הכושר.
הנחות לילדים עם צרכים מיוחדים
1. הנחה לכל קטינ/ה בעל מוגבלות פיזית ו/או קוגניטיבית
- ההנחה תינתן בתיאום מחלקת הרווחה היישובית ובאישורה לאחר שיומצאו המסמכים הרלוונטיים.

ו. שונות.
1. במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של המשתתף המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות סדירה בחוגים, בסדנאות או בפעילויות( מצורפת הצהרת בריאות לאישור)
2. המשתתף ו/או ההורה, מחויבים להודיע לחברה על כל שינוי במצב הרפואי של המשתתף מיד עם היווצרות שינוי כאמור. כן מתחייב המשתתף לדווח לחברה על כל שינוי בפרטי כתובתו ו/או פרטי יצירת קשר עמו.
3. הנהלת החברה ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
4. ידוע לי כי רישום פעילות בחוג ומסירת פרטיו, מהווה אישור של המשתתף לקבלת עדכונים על פעילויות החברה, בין היתר, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת S.M.S / וואטסאפ או הודעה בפייסבוק של החברה. באפשרות המשתתף להודיע לחברה בכל עת על סירובו לקבל דבר פרסומת מכל סוג.
5. ידוע לי כי במהלך הפעילות ומעת לעת, יצולם המשתתף על ידי החברה ו/או מי מטעמה והחברה רשאית לעשות שימוש בצילומים אלה.

ז. שינויים לאור הנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה
1. האמור בתקנון כפוף לשינויים אשר עלולים לחול על פי הנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה.
2. ככל שבשנת הפעילות תשפ"ב יחולו הוראות מיוחדות עקב הנחיות משרד הבריאות, על המשתתף לעקוב אחר ההנחיות ולפעול לפיהן.

 

הצהרת בריאות


1. אני מאשר שלבני/בתי אין מגבלה רפואית, גופנית או אחרת המונעת ממנו/ה להשתתף בחוג זה באופן סדיר.
2. אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי במצב בריאותו של בני/בתי
3. החברה רשאית לפרסם מעת לעת הנחיות ספציפיות לכל פעילות והחתומים על מסמך זה מתחייבים לפעול לפיהם.- אני מאשר/ת תקנון זה
- אני מאשר/ת את הצהרת הבריאות

 

WhatsApp chat