מתנסביב השעון

לחודש הקודם
יולי 2020
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

הכירו את - צוות המתנ״ס

טל שוורץ -מנהל מחלקת ספורט
אדל יוסף-מנהלת לשכה תרבות וחוגים
יניב ערוסי-מנהל לוגיסטיקה ורכש - -מנהל אחזקה מרכז קהילתי ואולם ספורט
הילה כפיר בן יאיר-מנהלת ביה"ס למחול
אלון יעקב-מנהל המרכז הקהילתי
ליאורה ציון-מנהלת תחום הצהרונים
דליה גודלבסקי-מנהלת חשבונות
דנה איצקוביץ-מנהלת יחידת הנוער

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

טפסים

טופס אישור הורים -

(יש לציין את שם הפעילות והמקום, כפי שפורסם)
1. הנני מאשר שתכנית הפעילות, ההגעה והחזרה אל/מ הפעילות ידועים לי ומקובלים עלי.
2. הנני מאשר שמצב בריאותו/ה של בני/בתי תקין.
6. הריני לאשר כי בני / בתי יודע / ת לשחות:
8. על כל משתתף להצטייד בכרטיס מגנטי של קופת החולים שלו.
9. נוהל החזרה הביתה:
אנו יודעים שהרכז האחראי בשטח שומר לעצמו את הזכות להחזיר נער/ה הביתה מסיבות משמעת במקרה של הפרה חמורה של הנהלים. במקרה של החזרת נער/ה הביתה, האיסוף/המימון לנסיעה חזרה, יהיה באחריות ההורים.
אני מאשר/ת לפרסם את תמונות בני/בתי לצורכי פעילות המתנ"ס:
חתימת ההורה:
WhatsApp chat