מתנסביב השעון

לחודש הקודם
אוגוסט 2020
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

הכירו את - צוות המתנ״ס

טל שוורץ -מנהל מחלקת ספורט
אדל יוסף-מנהלת לשכה תרבות וחוגים
יניב ערוסי-מנהל לוגיסטיקה ורכש - -מנהל אחזקה מרכז קהילתי ואולם ספורט
הילה כפיר בן יאיר-מנהלת ביה"ס למחול
אלון יעקב-מנהל המרכז הקהילתי
ליאורה ציון-מנהלת תחום הצהרונים
דליה גודלבסקי-מנהלת חשבונות
דנה איצקוביץ-מנהלת יחידת הנוער

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

טפסים

הצהרת בריאות - צהרון -

פרטי הילד
פרטי הורי הילד/ה
אני מצהיר כי
.1 לא ידוע לי על בעיה או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון.
2 יש לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון:
- ליקוי שמיעה:
- ליקוי שמיעה:
רשום את התיאור
.3 יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית )אסטמה, סכרת נעורים, אפילפסיה וכו')
במידה ויש לילד טיפול תרופתי או ידוע על דרך התמודדות עם בעיות/התקפים וכד' אני מתחייב לעדכן את הצוות.
.4 יש לבני/בתי מגבלות רפואיות המונעות השתתפות מלאה או חלקית בפעילות הנדרשת בצהרון כדלקמן:
תיאור המגבלה
תיאור המגבלה
.6 אני מתחייב/ת להודיע לצוות העובדות על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצבו הבריאותי של בני/בתי.
.6 אני מתחייב/ת להודיע לצוות העובדות על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצבו הבריאותי של בני/בתי.
.8 בכל מקרה שבו יתברר כי לא מולאו בטופס הצהרת הבריאות כל הפרטים הנדרשים ו/או נמסרו פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מדויקים - יהיה הצהרון רשאי להפסיק מיידית את השתתפות הילד בצהרון.
חתימה:
WhatsApp chat