מרכז קהילתי בית דגן

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעילויות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

אימון כושר קטינים - אימון כושר קטינים
לגילאי 8-15 - חדר כושר לפרטים
אקרודאנס 100
אקרודאנס 100 לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט 3-4
ג'אז 5-6 לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט א-ב
בלט א-ב לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - בלט ג-ד
בלט ג-ד לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט ה-ו
בלט ה-ו שיר בקר לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט ו-ז מתקדמות
בלט ו-ז לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט ומודרני ה-ו
בלט ומודרני ה-ו שיר בקר לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - בלט ומודרני ג-ד
בלט מודרני ג-ד לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט ומודרני ו-ז מתקד
מודרני ו-ז מתקדמות לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט מו אי -פי ג-ד
בלט מו אי -פי ג-ד לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט מו פיל מתקדמות
בלט מו פיל מתקדמות לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - בלט מוד אימ פי ה-ו
בלט מוד אימ פי ה-ו לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט מוד פי נערות
בלט מו פיל נערות ז ומעלה לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט מודר אימ ה-ו
בלט מודר אימ ה-ו לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט מודר אימ מתקדמות
בלט מודר אימ מתקדמות לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - בלט מודרני פילא ג-ד
בלט מודרני פילאטיס ג-ד לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט מודרני פילא ה-ו
בלט מודרני פילאטיס ה-ו לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט קטנטנות 3-4
בלט קטנטנות 3-4 לפרטים
בית ספר למחול ילדים - בלט קטנטנות 5-6
בלט קטנטנות 5-6 לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - בלט, מוד, אימ ג-ד
בלט מודרני אימפרוביזציה ג-ד לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז 5-6
ג'אז 5-6 לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז א-ב
ג'אז א-ב לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז בלט 5-6
ג'אז בלט 4-5 לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - ג'אז בלט א-ב
ג'אז בלט א-ב לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז בלט ג-ד
פילאטיס רקדנים ד ומעלה לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז בלט ה-ו
ג'אז בלט ה-ו לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז בלט מתקדמות ו ו
ג'אז בלט מתקדמות ו ו לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - ג'אז ג-ד
ג'אז ג-ד הילה לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז ה-ו הילה
ג'אז ה-ו בהדרכת הילה לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז ו-ז מתקדמים היל
ג'אז ה-ו מתקדמים בהדרכת הילה לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז מו+פילאטי ד ומע
ד ומעלה לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - ג'אז פילאטיס ג-ד
ג'אז פילאטיס ג-ד לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז פילאטיס ה-ו
ג'אז פילאטיס ה-ו לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז פילאטיס מתקדמות
ג'אז פילאטיס מתקדמות לפרטים
בית ספר למחול ילדים - ג'אז+מודרני ה-ו
ג'אז פילאטיס ה-ו לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - היפ הופ +מודרני נערו
היפ הופ+מודרני נערות 3 פעמים בשבוע לפרטים
בית ספר למחול ילדים - היפ הופ 3 פעמים
היפ הופ 3 פעמים לפרטים
בית ספר למחול ילדים - היפ הופ ז-ט
היפ הופ ז-ט לפרטים
בית ספר למחול ילדים - היפ הופ ז-ט
היפ הופ יז-ט לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - היפ הופ ז-ט חמישי
היפ הופ ז-ט בוגרות יום חמישי לפרטים
בית ספר למחול ילדים - היפ הופ ז-ט שני
היפ הופ בוגרות יום שני לפרטים
בית ספר למחול ילדים - היפ הופ י-- יב שני
היפ הופ י-יב שני לפרטים
בית ספר למחול ילדים - היפ הופ י-י"ב
היפ הופ ז-ט לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - היפ הופ י-יב
היפ הופ יי-ב לפרטים
בית ספר למחול ילדים - היפ הופ י-יב חמישי
היפ הופ י-יב שני לפרטים
בית ספר למחול ילדים - להקה ג-ד
להקה ג-ד לפרטים
בית ספר למחול ילדים - להקה ג-ד פילאטיס
להקה ג-ד פילאטיס לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - להקה ה-ו
להקה ה-ו לפרטים
בית ספר למחול ילדים - להקה ה-ו פילאטיס
להקה ה-ו פילא לפרטים
בית ספר למחול ילדים - להקה מתקדמים
להקה ה-ו לפרטים
בית ספר למחול ילדים - להקה מתקדמים+פילאטיס
להקה מתקדמים+פילאטיס לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

בית ספר למחול ילדים - מודרני ה-ו
פילאטיס רקדנים ד ומעלה לפרטים
בית ספר למחול ילדים - פילאטיס רקדנים ד ומע
פילאטיס רקדנים ד ומעלה לפרטים
ג'ודו - ג'ודו ב-ו
המאמן אורן עמבר לפרטים
ג'ודו - ג'ודו גן-א יום חמישי
הורה +ילד לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

ג'ודו - ג'ודו גן-א יום שני
המאמן אורן עמבר לפרטים
ג'ודו - ג'ודו ותיקים
בשיבוץ המאמן אורן עמבר לפרטים
ג'ודו - ג'ודו נוער בוגרים
המאמן אורן עמבר לפרטים
ג'ודו - קומבא ג'ו ג'יטסו 2
ותיקים בלבד לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

ג'ודו - קומבאט ג'ו ג'יטסו
ותיקים בלבד לפרטים
ג'ודו - קומבאט ג'ו ג'יטסו
בשיבוץ המאמן אורן עמבר לפרטים
התעמלות קרקע - ה. קרקע טרום נבחרת
התעמלות קרקע טרום נבחרת 3 פעמים בשבוע "התעמלות זה אנחנו" לפרטים
התעמלות קרקע - התעמלות קרקע 3-4
התעמלות קרקע 3-4 "התעמלות זה אנחנו" לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות קרקע - התעמלות קרקע 5-6
התעמלות קרקע 5-6 "התעמלות זה אנחנו" לפרטים
התעמלות קרקע - התעמלות קרקע נבחרת
התעמלות קרקע נבחרת 3 פעמים בשבוע "התעמלות זה אנחנו" לפרטים
התעמלות קרקע - התעמלות קרקע עממי
התעמלות קרקע עממי "התעמולת זה אנחנו" לפרטים
זומבה - זומבה
זומבה לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

חדר כושר - חדר כושר 130
חדר כושר body לפרטים
חדר כושר - חדר כושר פנסיה
חדר כושר body לפרטים
טניס - טניס 3 פעמים בשבוע
טניס 3 פעמים בשבוע לפרטים
טניס - טניס א-ג
טניס א-ג לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

טניס - טניס בוגרים א,ד
טניס בוגרים בהדרכת רני רבינוביץ לפרטים
טניס - טניס בוגרים שני וחמי
טניס ז-י בהדרכת רני רבינוביץ לפרטים
טניס - טניס ג-ד
טניס ג-דבהדרכת רני רבינוביץ לפרטים
טניס - טניס גן-6
טניס גן-6 לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

טניס - טניס ה-ז
טניס ה-ז בהדרכת רני רבינוביץ לפרטים
טניס - טניס ז-י
טניס ז-י בהדרכת רני רבינוביץ לפרטים
טניס - טניס נשים
טניס נשים בהדרכת רני רבינוביץ לפרטים
כדור סל - כדורסל ב-ג
בהנהלת יורם אביסרור לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

כדור סל - כדורסל גן-א מתחילים
בהנהלת יורם אביסרור לפרטים
כדור סל - כדורסל ד-ו
בהנהלת יורם אביסרור לפרטים
כדור סל - כדורסל השלמה ב-ג
בהנהלת יורם אביסרור לפרטים
כדור סל - ערכת כדורסל חלקית 17
בהנהלת יורם אביסרור לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

כדור סל - ערכת כדורסל מלאה
בהנהלת יורם אביסרור לפרטים
כדורשת - כדורשת ג-ו
בהדרכת טל קוזי לפרטים
כדורשת - כדורשת ז-י"ב
בהדרכת טל קוזי לפרטים
כדורשת - כדורשת יום שישי
בהדרכת אירה בר לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

ספורט רישל - -----------------
ספורט מיכל בוקר לפרטים
ספורט רישל - ספורט מיכל לאזרח ותי
ספורט מיכל בוקר לפרטים
ספורט רישל - רישל בוקר
ספורט רישל בוקר לפרטים
ספורט רישל - רישל ילדות/נערות
ספורט ילדות/נערות רישל לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

ספורט רישל - רישל נשים
ספורט רישל נשים לפרטים
ספורט רישל - רישל פנסיה בוקר
גכדג לפרטים
פילאטיס - אירובי דאנס-מורן
מורן מדר - אירובי דאנס לפרטים
פילאטיס - עיצוב הגוף ספיר כהן
עיצוב הגוף בהדרכת ספיר כהן לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

פילאטיס - פילאטיס -ספיר כהון
פילאטיס בהדרכת ספיר כהן לפרטים
קפוארה - קפוארה א-ב
קפוארה א-ב בהדרכתו של מוטי לוי לפרטים
קפוארה - קפוארה א-ב תוספת
קפוארה א-ב בהדרכתו של מוטי לוי לפרטים
קפוארה - קפוארה ג-ד
קפוארה ג-ד בהדרכתו של מוטי לוי לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי ספורט והתעמלות

קפוארה - קפוארה גנים
קפוארה 4-6 גנים בהדרכתו של מוטי לוי לפרטים
קפוארה - קפוארה ה ומעלה
קפוארה ה ומעלה בהדרכתו של מוטי לוי לפרטים
קפוארה - קפוארה השלמה א-ב
קפוארה א-ב בהדרכתו של מוטי לוי לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי חברה וקהילה

סייבר ב-ג
סייבר ב-ג לפרטים
סייבר ד-ו
סייבר ד-ו לפרטים
קונדיטורים צעירים
קונדיטורים צעירים לפרטים
קונדיטורים צעירים
קונדיטורים צעירים לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי חברה וקהילה

תרבות - אזרחים ותיקים
אזרחים ותיקים לפרטים
תרבות ילדים - סדנת בובנאות
סדנת בובנאות לגיל הרך - יצירת בובת תיאטרון אישית הורה+ילד 25 ש"ח. 29/1/20 בשעה 17.30 לפרטים
תרבות מבוגרים - אמדורסקי
הופעה של אסף אמדורסקי במאולם המופעים במרכז הקהילתי בית דגן בשעה 20.00 לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי קייטנות

חנוכה ביה"ס חדשים
180 ש"ח - רק לילדי צהרונים לפרטים
חנוכה ביה"ס מלא חדש
180 ש"ח - רק לילדי צהרונים לפרטים
חנוכה ביה"ס צהרונים
180 ש"ח - רק לילדי צהרונים לפרטים
חנוכה גנים בצהרונים
180 ש"ח - רק לילדי צהרונים לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי קייטנות

חנוכה גנים חדשים
280 לילדים חדשים לפרטים
חנוכה גנים מלא חדש
280 לילדים חדשים לפרטים
קיטנת פסח - ביה"ס רמב"ם כיתה א
קיטנת פסח ביה"ס רמב"ם כיתה א' לפרטים
קיטנת פסח - ביה"ס רמבם כיתה ב'
קיטנת פסח ביה"ס רמבם כיתה ב' לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי קייטנות

קיטנת פסח - ביה"ס שדות כיתה א'
קיטנת פסח ביה"ס שדות כיתה א' לפרטים
קיטנת פסח - ביה"ס שדות כיתה ב'
קיטנת פסח ביה"ס שדות כיתה ב' לפרטים
קיטנת פסח - גן נחניאלי+(גן דרור)
קיטנת פסח גן נחניאלי +(גן דרור) לפרטים
קיטנת פסח - גן סנונית +(גן זמיר)
קיטנת פסח גן סנונית +(גן זמיר) לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי קייטנות

קיטנת פסח - גן פשוש
קיטנת פסח גן פשוש לפרטים
קיטנת פסח - גן צופית+(עפרוני+שחף
קיטנת פסח גן צופית +(עגן עפרוני +גן שחף) לפרטים
קיטנת פסח - חטיבה צעירה(חט"צ)
קיטנת פסח חטיבה צעירה (חט"צ) לפרטים
קיטנת פסח - קיטנת פסח-משתתפים חד
קיטנת פסח משתתפים חדשים בית דגן לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי קייטנות

שכירות חדר במתנ"ס - חדר יום הולדת 250
חדר יום הולדת לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי למידה

מרכז למידה - מרכז למידה קיץ כתה ה
מרכז למידה קיץ מתמתיקה ואנגלית כיתות ה לפרטים
מרכז למידה - מרכז למידה קיץ כתה ו
מרכז למידה קיץ מתמתיקה ואנגלית כיתות ו' לפרטים
מרכז למידה - מרכז למידה קיץ כתה ז
מרכז למידה קיץ מתמתיקה ואנגלית כיתות ז' לפרטים
מרכז למידה - מרכז למידה קיץ כתה ח
מרכז למידה קיץ מתמתיקה ואנגלית כיתות ח' לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי למידה

מרכז למידה - מרכז למידה קיץ כתה ט
מרכז למידה קיץ מתמתיקה ואנגלית כיתות ט' לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי יזמות טכנולוגיה ומדע

חובבי טבע - הוטרינר הצעיר
הוטרינר הצעיר כתות א-ב יום שלישי בשעה 16.45 לפרטים
חובבי טבע - הוטרינר הצעיר ג-ו
הוטרינר הצעיר כתות א-ב יום שלישי בשעה 16.45 לפרטים
סייבר ב-ג
סייבר ויזמות טכנולוגית לפרטים
סייבר ד-ו
סייבר ויזמות טכנולוגית לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי יזמות טכנולוגיה ומדע

שח מט - שחמט מתחילים
שחמט מתחילים 17.30 בהדרכת אניה דבש לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

אורגנית - פסנתר
חוג פסנתר בהדרכת רוזה גילבורט 300 ש"ח לפרטים
גן יבנה 100
גן יבנה עם הסעה לפרטים
גן יבנה 80
גן יבנה ללא הסעה לפרטים
דיסקו נוער - די ג'יי
די ג'י מקצועות התקלוט בהדרכת שחף די ג'יי מבית הספר. קאסה לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

דיסקו נוער - דרבוקה ד ומעלה
חוג דרבוקה - 5 מינימום בקבוצה 250 ש"ח אחת לשבוע - עם גונן ויזל לפרטים
יום סדנאות מחול חנוכ
סדנאות מחול חנוכה לפרטים
מופעים וסוף שנה
מופעים וסוף שנה ביה"ס למחול לפרטים
מזכרת בתיה 95
מזכרת ביה 95 לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

מפוחית וגיטרה עם יוא
מפוחית וגיטרה עם יואב 13/1/20 בשעה 17.15, 25 ש"ח הורה+ילד לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי צהרון

צהרון - צהרון א רמבם ניצנים
צהרון א רמבם ניצנים לפרטים
צהרון - צהרון א שדות ניצננים
צהרון א ניצנים לפרטים
צהרון - צהרון ב ניצנים רמבם
צהרון ב רמבם ניצנים לפרטים
צהרון - צהרון ב שדות ניצנים
צהרון ב שדות ניצנים לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי צהרון

צהרון - צהרון דרור
צהרון דרור לפרטים
צהרון - צהרון זמיר
צהרון זמיר לפרטים
צהרון - צהרון חט"צ
צהרון חט"צ לפרטים
צהרון - צהרון ימים ארו. גנים
צהרון ימים ארוכים גנים לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי צהרון

צהרון - צהרון כיתה ג
צהרון בית ספר כיתה ג לפרטים
צהרון - צהרון נחליאלי
צהרון נחליאלי לפרטים
צהרון - צהרון סנונית
צהרון סנונית לפרטים
צהרון - צהרון עפרוני
צהרון עפרוני לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי צהרון

צהרון - צהרון פשוש
צהרון פשוש לפרטים
צהרון - צהרון צופית
צהרון צופית לפרטים
צהרון - צהרון שחף
צהרון שחף לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי גנים

ג'ימבורי - ג'ימבורי
מועדון ג'ימבורי לילדים לפרטים
התעמלות אמנותית - התעמלות אומנותית 6 ו
התעמלות אומנוצית 3-6 לפרטים
התעמלות אמנותית - התעמלות אומנותית א-ג
התעמלות אומנוצית 3-6 לפרטים
צהרון - צהרון ימי חופשה בי"ה
צהרון ימי חופשה ביה"ס לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן
מרכז קהילתי בית דגן

חוגי גנים

צהרון - צהרון ימי חופשה גנים
צהרון ימי חופשה לפרטים
תנועה לגיל הרך - ליווי התפתחותי
ליווי התפתחותי אמהות ותינוקות יום שלישי 12/11/19 לפרטים
תנועה לגיל הרך - תנועה לגיל הרך 2.5
תנועה לגיל הרך בהדרכת תמי בובליל 1.5-2.5 לפרטים
טלפון: 03-9604360
פקס: 03-9604977
כתובת: שדרות מנחם בגין 40 בית דגן