סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9604360
beitdagan@matnasim.org.il
פקס: 03-9604977

דבר היו"ר

תושבות ותושבים יקרים,

מרכז קהילתי בית דגן פועל כמלכ"ר  ואחראי על כל תחומי התרבות, הפנאי והחינוך המשלים, ומהווה גורם מוביל ומשמעותי ביותר בתחומים אלה לכל מגזרי הקהילה המתעצמת ומתפתחת בישוב.

פעילויות הפנאי והתרבות בקהילה, הינם מנוף לפיתוח אישי וקהילתי.

מטרת העל של המרכז הקהילתי היא יצירת סל שירותים תרבותי ואיכותי, אשר ייתן מענה לשכבות הגיל השונות .

תכוניותיו, שירותיו ופעולותיו של המרכז הקהילתי נובעות מצורכי הקהילה במסגרת תפיסת עולם כוללת המכוונת לשיפור איכות החיים של הקהילה.

רוצה להודות לצוות המרכז הקהילתי להנהלה ולחברה למתנסים שפועלים יחד במסירות ואכפתיות

לעשייה ללא הרף למען קהילת בית דגן

בברכת שנת פעילות טובה ופורייה,..

שלכם – אילן זהר

יושב ראש המרכז בקהילתי 

  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים