סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9604360
beitdagan@matnasim.org.il
פקס: 03-9604977

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pqpq2co/public_html/Classes/mysqli/matnas/sideBar.php on line 45

תושבי בית דגן מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מלגות לסטודנטים לתואר ראשון לשנת 2019

תנאי סף לקבלת מלגה:

1. תושב/ת בית דגן 6 חודשים לפני מועד הגשת המלגה (בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין)
2. הוכחת תשלום שכר הלימוד בפועל והצגת מסמך המאשר את גובה שכר הלימוד.
3. בוגר/ת שירות צבאי או לאומי.
4. לומד/ת לתואר ראשון.

תושבים המעוניינים והעומדים בקריטריונים הנ"ל לקבלת המלגה מתבקשים להגיע למזכירות המרכז הקהילתי לקבלת טופס הגשה.

לטופס ההגשה יש לצרף:

1. צילום ת.ז + צילום ספח תעודת הזהות. לרווק/ה – צילום ספח ת.ז. של אחד ההורים.
2. צילום תלושי שכר של חודש מרץ 2019 בלבד.
נשוי – תלוש שכר שלו + של בת זוגו.
רווק/ה – תלוש שכר של 2 ההורים + תלוש שכר שלו/ה.
3. לסטודנט/ית עצמאי/ת שהוריו עצמאיים – צילום טופס שומה מס הכנסה לשנת 2017.
4. צילום גובה שכר לימוד + קבלות על תשלום שבוצע בפועל.
5. צילום תעודת שיחרר או שירות לאומי.

הגשת הטפסים תתבצע באתר המקוון
או במזכירות המרכז הקהילתי בית דגן לידי אדל.

אלי דדון עמירם אלבו אילן זוהר
ראש המועצה יו"ר הועדה יו"ר הנהלת המרכז

  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים