סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9604360
beitdagan@matnasim.org.il
פקס: 03-9604977

"לתת זה גם לקבל"
מועצה מקומית ומרכז קהילתי בית דגן פותחים
מרכז מתנדבים קהילתי

אתם הרוצים לתת מעצמכם ולכם, הזקוקים לסיוע מוזמנים לפנות בכל בקשה והצעה לטלי מורג
רכזת נמתנדבים ישובית hitnadvutbd@gmail.com
כל יום ראשון וחמישי בין השעות 11.00-13.00 | טל' 039604360

  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים