סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9604360
beitdagan@matnasim.org.il
פקס: 03-9604977

טופס אישור הורים -

(יש לציין את שם הפעילות והמקום, כפי שפורסם)
1. הנני מאשר שתכנית הפעילות, ההגעה והחזרה אל/מ הפעילות ידועים לי ומקובלים עלי.
2. הנני מאשר שמצב בריאותו/ה של בני/בתי תקין.
6. הריני לאשר כי בני / בתי יודע / ת לשחות:
8. על כל משתתף להצטייד בכרטיס מגנטי של קופת החולים שלו.
9. נוהל החזרה הביתה:
אנו יודעים שהרכז האחראי בשטח שומר לעצמו את הזכות להחזיר נער/ה הביתה מסיבות משמעת במקרה של הפרה חמורה של הנהלים. במקרה של החזרת נער/ה הביתה, האיסוף/המימון לנסיעה חזרה, יהיה באחריות ההורים.
אני מאשר/ת לפרסם את תמונות בני/בתי לצורכי פעילות המתנ"ס:
חתימת ההורה:
  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים