סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9604360
beitdagan@matnasim.org.il
פקס: 03-9604977

טופס רישום לקייטנה -

פרטי הורים
פרטי הילד
הצהרת בריאות :
הנני מצהיר כי לרשום אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות במידה ותהיה מגבלה רפואית, אני מתחייב לדווח בהקדם:
הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המדווחות לעיל, הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות :
מאשר פרסום תמונה /תמונות בפרסומי המתנ"ס ומחוצה לו:
מאשר לקבל הודעות על ביטול חוג/ מידע על פעילויות המרכז הקהילתי בהודעת SMS:
( אנא שלח למייל המתנ"ס הר"מ
חתימה:
  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים